Kundservice: 08:00-20:00 - Tel: 020-899558

Kvicktest Antigen - 349kr

Ett Antigen test där provet tas med tops i mun (körtlar) och näsa (luftvägen) som påvisar aktiv infektion. Provet analyseras därefter på plats och svar erhålls efter ca 15 minuter via E-post samt din digitala brevlåda.

Man erhåller två intyg, ett Covidbevis för inresa inom Europa samt ett internationellt för inresa utanför Europa som utfärdas på engelska.

Testspecifikation Antigentest:

SARS-CoV-2 Ag:

Sensitivitet: 96,62%

Specificitet: 99,76%

CE-Märkt: 62014

Kvicktest PCR inom ca. 2 timmar - 1295kr
Kvicktest PCR inom ca. 24 timmar - 899kr

– PCR inom ca. 2 timmar, är ett test där provet tas med tops i mun (körtlar) och näsa (luftvägen) som påvisar pågående eller aktiv infektion, mer tillförlitligt än ett Antigentest och med snabbt analyssvar.

– PCR inom ca. 24 timmar, är ett Sputum test, där man fyller ett provrör med saliv ca. 2-3 ml, även detta test är mer tillförlitligt än ett Antigentest och med något långsammare analyssvar.

Provet analyseras med laboratorium instrument på plats och svar erhålls via E-post inkl. ett internationellt reseintyg.

Testspecifikation PCR test:

SARS-CoV-2 VitaPCR™

SARS-CoV-2/FLU A/B VitaPCR™

VitaPCR™ FLU A&B ASSAY

VitaPCR™ Flu A/B & RSV*

VitaPCR™ Strep A

Kvicktest Antikroppar - 299kr

Testet visar om du har varit infekterad av COVID-19.
Provet görs via ett blodprov, genom att ett stick i fingret.

Provet analyseras därefter på plats och svar erhålls efter 15-minuter via E-post inkl. läkarintyg.

Testspecifikation Antikrpppstest:

SARS-CoV-2 Ag:

Sensitivitet: 98,89% 

Specificitet: 98,30%

CE-märkning: 115126:1201

Beställ smittskyddsprodukter & snabbtester

När du snabbt behöver testa din personal för att undvika smittspridning
 på arbetsplatsen, eller när du behöver skyddsutrustning
för att trygga din omgivning.